Projekti

Naši projekti

PROJEKTI VJETROELEKTRANA

VE CRNO BRDO
- u radu
 •   Lokacija: Danilo Biranj, Šibenik, Croatia
 •   Ukupna snaga: 10,5 MW
 •   Koeficijent iskoristivosti: 26%
 •   Godišnja proizvodnja: 24 GWh
VE GLUNČA
- u radu
 •   Lokacija: Boraja, Šibenik, Croatia
 •   Ukupna snaga: 20,7 MW
 •   Koeficijent iskoristivosti: 26%
 •   Godišnja proizvodnja: 53 GWh
VE LJUBAČ
- u radu

 •   Lokacija: Ljubač, Knin, Croatia
 •   Godišnja proizvodnja: 43,5 GWh
VE DAZLINA
- razvoj i priprema projekta u tijeku
 •   Lokacija: Dazlina, Šibenik, Croatia

RAZVOJ PROJEKATA SUNČANIH ELEKTRANA

SE PLISKOVO

SE VRBNIK

SE SUKNOVCI