Tim

Djelatnici

SLAVEN TUDIĆ

direktor

GORAN FRŽOP

prokurist, voditelj razvoja projekata vjetroelektrana

ANTE PETROVIĆ

voditelj servisa i održavanja vjetroelektrana

ANTE ČULAR

voditelj radova

GORDAN DADO FRŽOP

pomoćnik direktora

TAJANA JURIĆ

NEVENA VUJEVIĆ

FILIP FRŽOP

računovodstvo i nabava

SERVISNI TIM:

DARIO LAKOŠ

DENIS BLAŽEVIĆ

NIKOLA BOŽUČANIN

IVICA PLETIKOSA

HRVOJE SVIRČIĆ

DEJAN POPAC

DENIS TADIĆ

MATEO BOLANČA

KARLO TUDIĆ

PEPERA SLAVICA

FRANE ERCEGOVIĆ

ANTE SKORIĆ

LUKA AMANOVIĆ

LUKA VUČENOVIĆ